El Cafè de Mar

 

L’edifici del Cafè de Mar de Mataró és un espai històric i emblemàtic del cooperativisme a la ciutat que va néixer l’any 1926. L’edifici, catalogat d’interès local va ser l’espai de reunió de la cooperativa de pescadors de consum “La Marítima” (1867), una de les cooperatives que van constituir la Unió de cooperadors de Mataró (juntament amb “La Protectora Mataronense” “l’Economat”, la “Portorriqueña” i més endavant “l’Estrella” i la Tahona entre altres), entitat fundada l’any 1927 amb l’objectiu de millorar el teixit cooperatiu de la ciutat i oferir un millor servei a tots els seus socis.

 

 

Durant l’època daurada del cooperativisme, la Unió de cooperadors de Mataró cada cop va anar adquirint més força articulant la producció i la subministració d’aliments i productes bàsics a la classe obrera, així com convertint les cooperatives en el pal de paller de la vida educativa i cultural de la ciutat, organitzant balls, festes, grups de teatre, cursos per als treballadors i moltes donaven un ensenyament laic, gratuït i popular als fills dels treballadors.

Així, la Unió de Cooperadors de Mataró (UCM), va anar adquirint una sèrie de patrimoni cooperatiu a la ciutat, fins que malauradament, l’any 1939 amb la victòria del feixisme espanyol a la Guerra, les cooperatives van quedar prohibides i tot el patrimoni i béns immobles de la Unió de Cooperadors, inclòs el Cafè de Mar, van quedar encautats per la dictadura sota la llei de Incautamiento de los bienes Marxistas.

L’edifici del Cafè de Mar, juntament amb la resta de patrimoni de la UCM, va ser retornat l’any 1951, però la fusió amb la Mutualitat de l’Aliança Mataronina va fer que es perdessin tots els immobles. A partir de l’any 1977, amb el fi del règim franquista, l’Ajuntament i la UCM es van proposar treballar en la recuperació del patrimoni cooperatiu, i no va ser fins després de tres dècades de reunions, ocupacions d’immobles i promeses que mai es van complir, que l’any 2005 es creà la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, entitat formada per l’Ajuntament de Mataró i la Unió de Cooperadors amb la intenció de retornar al cooperativisme tot el patrimoni espoliat i garantir la seva preservació.

L’any 2011 l’edifici del Cafè de Mar va tornar a mans cooperatives convertint-se en la seu de la Fundació d’Unió de Cooperadors de Mataró i en conseqüència aconseguint que la Unió de Cooperadors de Mataró pogués fer ús de l’espai i treballar fins avui en la reobertura de l’antic cafè, reobrint així les portes de l’entitat a la ciutat amb la ferma intenció de tornar a treballar conjuntament al servei del cooperativisme i l’economia social.